Naslovna Programi Nove vještine za nove mogućnosti

PROJEKT S BESKUĆNICIMA PRENOČIŠTA „SV. VINKO PAULSKI“ U ZADRU


"Nove vještine za nove mogućnosti" naziv je projekta kojeg provodi Caritas Zadarske nadbiskupije u partnerstvu sa poljoprivrednom, prehrambenom i veterinarskom školom Stanka Ožanića, Zadar.

Sa 140.000,00 kn projekt u 100-tnom iznosu financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a odabran je u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv sirornaštva i socijalne isključenosti.

Provedba ovog projekta započela je 1. listopada 2015. Godine, te će trajati do 30. rujna 2016. godine.

Korisnici ovog projekta su beskućnici Prenoćišta sv. Vinko Paulski, Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Cilj je: „Razviti nove vještine beskućnika za bavljenje poljoprivredom". Tako smo provodeći ovaj projekt već odabrali grupu od 5 beskućnika koji su sudjelovali u motivacijskim radionicama, a time je postignut prvi rezultat: Beskućnici su motivirani za razvijanje novih vještina za bavljenje poljoprivredom.

Nadalje, već smo izradili poslovni plan kojim se definiraju kulture koje će se saditi, priprema zemlje za sadnju te nabavka alata. Naravno, naši beskućnici već su zapoceli sa sadnjom, ali i berbom, prvih kultura pa prve plodove već rnožemo prezentirati.

U ovim radovima na zemlji povremeno nas prate profesori i učenici našeg partnera Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske skole Stanka Ozanica iz Zadra. Time se postize rezultat: da su osigurani materijalni preduvjeti kako bi se beskućnici bavili poljoprivredom.

A rezultat je i podignuta svijest okoline o potrebama i mogućnostima beskućnika sa svojim prozvodima beskućnici će izići i na tržište na jednom od sajmova, gdje moći prezentirati plodove svog rada.

Svi gore navedeni rezultati dovest će do ostvarivanja specificnog cilja ovog projekta do razvijanja novih vještina beskućnika za bavljenje poljoprivredom. Ostvarivanjem ovog specificnog cilja doprinijet će se ostvarivanju općeg cilja, a isti glasi: Doprinijeti smanjenju sirornastva i socijalne iskljucenosti na podrucju Sjeverne Dalmacije.

Nove vještine za nove mogućnosti
Nove vještine za nove mogućnosti
Nove vještine za nove mogućnosti
Nove vještine za nove mogućnosti