Naslovna Novosti Početna konferencija projekta ''PRRI- Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije''

Dana 15.06.2021. godine u koncertnoj dvorani Kneževe palače održana je početna konferencija projekta „PRRI- Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije


Na ovom projektu, Caritas Zadarske nadbiskupije sudjeluje kao partner, a mobilni tim čine članovi Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije. Također, na konferenciji je predstavljen i projekt „INCLUSIVE PLAY“ (HR-BA-ME575). Zbog trenutne epidemiološke situacije, partneri su bili prisutni u Kneževoj palači, dok su ostali uzvanici mogli sudjelovati na konferencije putem online prijenosa platforme Microsoft Teams. Također, na početnoj konferenciji u koncertnoj dvorani Kneževe palače sudjelovao je i ravnatelj Caritasa Zadarske nadbiskupije, don Darijo Matak.

Konferenciju je otvorio Ante Ćurković, v.d. pročelnik Upravnog odjela za EU fondove koji je pozdravio sve prisutne sudionike početne konferencije, a projekte je predstavila njegova pomoćnica gđa Stefani Mikulec Perković. Naglasila je da su oba projekta zapravo rezultat uspješne suradnje projektnih partnera te da se nada i budućim suradnjama.

Mobilni tim za integraciju djece s razvojnim odstupanjima

Osnovni cilj projekta „PRRI- Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije“ je uspostava mobilnog tima Kabineta za ranu intervenciju koji će kroz patronaže u vrtićima diljem Zadarske županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima. Projektom su se osigurana psihodijagnostička sredstva i oprema potrebna za njihov rad. Jačanjem kapaciteta stručnjaka kroz razne stručne radionice i edukacije, ali i razmjenom iskustava s drugim stručnjacima, olakšat će se i poticati integracija djece s razvojnim odstupanjima. Pomoćnica v.d. pročelnika Stefani Mikulec Perković naglasila je da se projekt sufinancira iz Europskog Socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.450.470,96 kuna. 85 % sufinancira se iz sredstava Europske Unije- Europskog socijalnog fonda, dok se 15 % sufinancira iz proračuna Republike Hrvatske- Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt je započeo sa provedbom 17. rujna 2020. godine, a traje do 17. rujna 2022. godine. Grad Zadar nositelj je projekta, dok su partneri Zadarska županija i Caritas Zadarske nadbiskupije.

Predstavljen i novi projekt "INCLUSIVE PLAY"- doprinos socijalnoj inkluziji osoba s teškoćama u razvoju

U nastavku izlaganja, predstavljen je projekt "Inclusive Play". Projektno partnerstvo projekta "INCLUSIVE PLAY" sačinjeno je od Grada Zadra kao vodećeg partnera projekta i projektnih partnera Dječjeg vrtića Latica – Zadar, Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „LosRosales“ – Mostar i Grada Mostara. Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s teškoćama u razvoju. Planirano je izgraditi dva višeosjetilna - senzorička parka, jedan u Gradu Zadru na području parka Vruljica, a drugi u Mostaru na području parka Kantarevac. Projektom "Inclusive Play" predviđena je nabava dodatne opreme i sprava za osobe s teškoćama u razvoju, koja će biti postavljena na području sportsko- rekreativnog centra Višnjik kako bi oni bili smješteni u sami centar sportske infranstrukture. U okviru projekta organizirat će se edukacije za roditelje djece, zaposlenike DV "Latica", ali i brojne stručnjake. Održat će se i nekoliko panel diskusija na temu socijalne inkluzije grupa ranjivih na društvenu marginalizaciju. Projekt je sufinanciran u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 948.203,15 eura, od čega 85% predstavljaju bespovratna sredstva EU.

Ulaganje u preventivne programe - najisplativije za društvo u cjelini

Nakon uvodnih izlaganja, na redu su bila dva stručna predavanja. Prvo predavanje održala je gđa. Vesna Penjalov, dipl. def., ravnateljica DV „Latica“. Naglasak je bio na inkluziji koja potiče socijalni razvoj djeteta s teškoćama u razvoju. Sudionici su čuli moguće načine uključivanja djece s teškoćama u razvoju u zajednicu.

Nakon izlaganja gđe. Penjalov, drugo stručno predavanje održao je g. Dario Kovač, mag. psih., voditelj Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije. Tema izlaganja bila je „Važnost rane intervencije- od obitelji do zajednice“.G. Kovač istaknuo je važnost rane intervencije te utjecaj okoline na razvoj djeteta. Naglasio je i bitnost obitelji, stručnjaka koji rade s djecom te same zajednice. Naveo je kako je u ranoj intervenciji fokus djelovanja obitelj koja je neodvojiva od zajednice u kojoj živi. Osim obitelji kao primarnog mjesta učenja, izuzetno su važni i vršnjaci, odnosno druga djeca. Istraživanja i iskustvo pokazuju da je razvojno, etički i financijski najbolje ulagati u rani razvoj djece i mnogobrojne preventivne programe. Uloga zajednice je osigurati financijsku i moralnu potporu obiteljima u njihovom suočavanju sa svakodnevnim izazovima podizanja djeteta.

Završna riječ na konferenciji je bila zahvala svim sudionicima prisutnim u koncertnoj dvorani Kneževe palače i preko online prijenosa putem platforme Microsoft Teams-a te nada u što veći broj ovakvih događanja za dobrobit djece s teškoćama u razvoju.

Dario Kovač, mag. psih., voditelj Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije.
Dario Kovač, mag. psih., voditelj Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije.
Podrška Razvoju Rane intervencije logo
Kabinet za ranu intervenciju">
Logo INTERREG