Naslovna Programi Socijalna služba

- PROGRAM OSNOVNOG SOCIJALNOG ZBRINJAVANJA

U Program osnovnog socijalnog zbrinjavanja uključene su materijalno ugrožene višečlane obitelji, osobe s posebnim potrebama, stare i nemoćne osobe, te svi oni koji su se našli u iznimno teškoj potrebi. Korisnicima ovog programa pružaju se različiti vidovi pomoći:
• Pomoću u participaciji troškova stanovanja (električna energija, voda, i sl.)
• Mjesečna novčana pomoć u hrani – obiteljski paketi
• Mjesečna pomoć u ljekovima, pelene, dječja hrana i sl.
• Jednikratne novčane pomoći

- PROGRAM „PRO VITA“

„pro vita“, je Program koji u Caritasu Zadarske nadbiskupije egzistira od 1992. godine. Kroz ovaj program ativno se prati tridnica od prvog javljanja do godinu dana starosti djeteta, a u zadnje vrijeme i duže, što ovisi o materijalnoj situaciji obitelji. Pomoć se pruža kroz opremu za djete (krevtići, kolica, odjeća, pelene, mlijeko).

- PUČKA KUHINJA „SV. VINKO PAULSKI“ U ZADRU

Pučka kuhinja sv. Vinko Paulski u Zadru, djeluje od rujna 1996. godine, te iz godine u godinu bilježi porast korisnika. Kuhinja dnevno osigurava jedan topli obrok za tristinjak korisnika, te uz ručak i doručak i večeru za beskućnike koji su smješteni u Prenočištu. Oko pedest obroka dnevno se iz kuhinje vozina kućne adrese starih i nemoćnih sa područja grada Zadra.

- PUČKA KUHINJA „SV. ANTE PADOVANSKI“ U BENKOVCU

Pučka kuhinja sv. Ante Padovanski u Benkovcu, djeluje od rujna 2004. godine. Korisnici ove kuhinje su uglavnom stare i nemoćne osobe koje žive na području cijele Bukovice. Caritas Zadarske nadbiskupije je jedini koji na tom prostoru pruža ovu vrstu pomoći. Kako su potrebe velike svoje djelovanje smo proširili na područje cijele općine Benkovac. Od sto obroka koje se dnevno kuhaju u ovoj kuhinji, osamdeset obroka se vozi na kućne adrese sa područja cijele općine Benkovac.

- PROGRAM POMOĆI I NJEGE U KUĆI

Program pomoći i njege u kući uključuje korisnike Pučke kuhinje u Zadru kojima se dostavlja obrok na kućnu adresu. Ovaj program djeluje već sedam godina, a od listopada 2013. godine djeluje uz pružanje medicinske skrbi.

- PRENOČIŠTE ZA BESKUĆNIKE „SV. VINKO PAULSKI“ U ZADRU

Prenočište za beskućnike Sv. Vinko Paulski u Zadru, je otvoreno krajem rujna 2007. godine, ima kapacitet 12 kreveta. Kod otvaranja je imao muško i ženski dio sa odvojenim sanitarnim čvorovima, no kako s vremenom ženska soba gotovo nije korištena u listopadu 2013. godine, ženski dio smo pretvorili u poludnevni boravak.

- PROGRAM POMOĆI ĐACIMA I STUDENTIMA

Program pomoći đacima i studentima. Korisnici ovog programa su djeca iz višečlanih obitelji lošeg materijalnog statusa, a pravo na korištenje ovog programa imaju obitelji koje nisu ili ne mogu po nekoj drugoj osnovi ostvariti stipendiju ili pomoć za školovanje svoje djece.

- PROGRAM USVAJANJA NA DALJINU

Program usvajanja na daljinu je pokrenut još kroz vrijeme Domovinskog rata uz suradnju s Caritasom Carpi, Caritasom Offenburg te HKM Švicarska, od kojih djeca iz pojedinih obitelji dobivaju povremenu novčanu pomoć.

- RAD ZA OPĆE DOBRO

Rad za opće dobro je Program koji je pokrenut uz suradnju s Ministarstvom pravosuđa, ODO-m i Prekršajnim sudom u Zadru, tu u skladu s sudovima za mladež i KZ RH-e, prihvaćamo maloljetne počinitelje prekršajnih djela kojima je izrečena odgojna mjera rada za opće dobro.

- VOLONTERSTVO

Volonterstvo je moguće ostvariti kroz određne programe koje provodi ova služba, a želja nam je tijekom cijele godine promovirati važnost volontiranja