Naslovna O Nama Povijesni pregled

POVIJEST CARITASA ZADARSKE NADBISKUPIJE


Već od samoga početka Crkva je bila suočena sa svojim poslanjem pomoći slabima te već tada naglašena intitucionalizacija i profesionalizacija karitativnog služenja i djelovanje.

Osnivane su redovnčke zajednice, instituti, sirotišta, domovi, bolnice, ... te konačno i Caritas kao pastoralno-karitativna ustanova.

Caritas Zadarske nadbiskupije formalno je osnovan samim početkom Domovinskog rata, točnije u studenome 1990. odlukom i dekretom o osnivanju od strane tadašnjeg Zadarskog nadbiskupa pok. Marijana Oblaka.

Od trenutka osnivanja, Caritas je postao jedna od ključnih institucija pri pružanju raznih vidova pomoći, ne samo na crkvenom području, već sa svojom suradnjom s civlinim strukturama, i na civilnom području.

Od onog djelovanja u ratnim uvijetima, Caritas je danas razvio niz programa kroz koje pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.