Naslovna Programi Program rane intervencije

Program rane intervencije


Rana intervencija podrazumijeva postupke koji uključuju pravodobno uočavanje i prepoznavanje odstupanja u razvoju te rano provođenje interdisciplinarnih interventnih programa u djece s neurorizikom za nastanak teškoća u razvoju te u djece kod koje je odstupanje u razvoju već dijagnosticirano. Koncept rane intervencije osim rada s djetetom uključuje i pružanje savjetodavnih usluga njihovim obiteljima i okolini, s ciljem unapređivanja ukupnog djetetovog stanja , razvoja i pravilnog obiteljskog djelovanja.

Program Kabinet za Ranu intervenciju započeo je s provođenjem u siječnju 2014. godine, s ciljem pružanja stručne podrške djeci s razvojnim odstupanjima ili rizicima i njihovim obiteljima. Grad Zadar i Zadarska županija uplaćuju tri i pol plaće za naše djelatnike dok Caritas Zadarske nadbiskupije osigurava prostor, režije i financijska sredstva za tekuće troškove. Trenutno su u Kabinetu zaposlene dvije logopedinje, edukacijski rehabilitator, pedagoginja/specijalistica rane intervencije, učiteljica/specijalistica rane intervencije te psihologinja. U rad Kabineta od početka njegovog djelovanja uključeno je preko 350 obitelji i stalno se javljaju nove. Pokretanjem Kabineta za ranu intervenciju obiteljima djece s teškoćama ili rizicima za nastanak teškoća na području Zadarske županije otvorena je mogućnost uključivanja djeteta u rani multidisciplinarni edukacijsko rehabilitacijsko-logopedski rad već od samog rođenja što do tada nije bio moguće.

Radom su primarno obuhvaćena djeca od rođenja do četvrte godine a usluga rane intervencije obuhvaća obitelj i djecu s:

• Neurorizikom
• Teškoćama vida/sluha
• Višestrukim teškoćama
• Motoričkim teškoćama
• Intelektualnim teškoćama
• Komunikacijskim teškoćama
• Jezično-govornim teškoćama
• Teškoćama hranjenja
• Oralno-motoričkim teškoćama

Programi koje nudimo

• Rana razvojna procjena
• Rano jezično-govorno poticanje
• Rana edukacijsko-rehabilitacijska podrška
• Poticanje perceptivno-motoričkog razvoja, vještina brige o sebi, regulacije ponašanja, pažnje, igre, vještina fine motorike, motoričkog planiranja i vještina socijalizacije
• Poticanje emocionalne komunikacije i primjerene interakcije roditelj/dijete
• Poticanje razvoja vještina rane komunikacije
• Rana psihomotorička stimulacija
• Senzorna integracija
• Potpomognuta komunikacija
• Psihološka podrška i savjetovanje
• Program rane oralno-motoričke stimulacije i usvajanja vještina hranjenja
• Edukacijske radionice za grupe roditelja i stručnjake
• Savjetovanje o pravima djece s teškoćama i njihovih obitelji
• Podrška dječjim vrtićima pri procesu inkluzije

NAŠ STRUČNI TIM

Lucija Božajić Golem, mag. logopedije
Marina Grbić, mag. pedagogije/specijalist rane intervencije
Nikolina Jezernik, mag.logopedije
Ivana Šunjić, dipl.učiteljica/specijalist rane intervencije
Nina Barić, mag.edukacijske rehabilitatacije
Sanja Kovačević, mag.psihologije

Javite se u Kabinet:

• IMATE LI SUMNJU ILI SAMO PITANJE O RAZVOJU VAŠEG DJETETA.
• TREBATE LI STRUČNU PODRŠKU ZA POTICANJE RAZVOJA VAŠEG DJETETA.

Stručna razvojna podrška i procjena stručnjaka iz područja ranog razvoja i intervencije edukacijskog rehabilitatora, logopeda, psihologa i specijalista rane intervencije .

SVE USLUGE POTPUNO SU BESPLATNE.

Telefon: 092 352 6869
Mail: rana.intervencija.zadar@gmail.com
Facebook: Kabinet za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije